logo

BİO-ZEN-F Çiftlik, Gıda, Ekipman Dezenfektanı

BİLEŞİMİ

HAMMADDE MİKTAR - ORAN
Hidrojen Peroksit 650 ml
Colloid Gümüş 0.50 ml
Gümüş Nitrat 0.018 ml
Renk Şeffaf
Koku Yoktur

BİO-ZEN-F Çiftlik, Gıda, Ekipman Dezenfektanının Teknik Özellikleri

 • Yeni nesil ekolojik dezenfektandır.
 • Bakteri, virüs, mantar, amip, alg ve bakteri sporları üzerinde etkilidir.
 • Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar.
 • Biyolojik olarak yıkımlanır, %99.99 oranında su ve oksijene ayrışır.
 • Kalıntı bırakmaz. Güvenle kullanılır.
 • Tatsız, kokusuz ve renksizdir.
 • +95C’ye kadar olan sıcaklıklarda etkinliğini korur.
 • Geniş pH aralığında çalışır.
 • Biyofilm tabakası üzerinde etkilidir.
 • ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 kalite yönetim sistemi doğrultusunda üretilmektedir.
 • El-sırt pompası, pülverizatör, otomatik dozajlama pompası vb. ekipmanlarda kullanıma uygundur.
 • Test stripleri ile anında Bio-Zen-F ölçümü yapılabilir.

“Çiftlikten masaya gıda güvenliği” prensipleri uygulanırken; elde edilen sağlıklı hammaddenin, gıda işletmesinde meydana gelen biyofilm bakterileri ile bulaşmasının raf ömrünü kısaltacağı ve bunun yanı sıra içerdiği gıda patojenleri ile büyük halk sağlığı riski oluşturacağı bildirilmiştir. (Wong ve Rabotski, 1993; Wong. 1994)

Bir yüzeye tutunmuş birçok bakterinin sağladıkları mükoz yapı içerisinde bir araya gelmesiyle oluşan “mikroplar şehri”, mikroorganizmalar için besin ve barınma kaynağı olan canlı ve kompleks bir tabaka.

Soğuk zincir süt tankı süt toplama araçları sağım üniteleri, sağım makinaları.
Dezenfeksiyon sırasında eldiven ve koruyucu maske kullanılmalıdır. Göze ve deriye temastan kaçınınız. BİO-ZEN-F deri ve göze teması halinde bol su ile yıkayınız.
Ağzı Kapalı, açılmamış, orijinal ambalajında raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
Polietilen den yapılmış beyaz renkli PE plastik bidonlarda sunulmuştur. Güneş ışığından ve ısıdan koruyarak serin yerde muhafaza ediniz. Yanıcı ve alkali maddelerden uzakta bulundurunuz.
HAMMADDE MİKTAR - ORAN
Hidrojen Peroksit 650 ml
Colloid Gümüş 0.50 ml
Gümüş Nitrat 0.018 ml
Renk Şeffaf
Koku Yoktur
UYGULAMA ALANI UYGULAMA ŞEKLİ UYGULAMA DOZU
Kanatlı Dolu Kümeste Püskürtme %1 Konsantre
Kanatlı Boş Kümeste Püskürtme %3 Konsantre
Dolu Ahırlarda Püskürtme %2 Konsantre
Sağım Makinalarında Daldırma %5 Konsantre
Kanatlı İçme Suyunda Boşaltma 1 ton /50 cc Konsantre
Şap Görülen Ahırlarda Püskürtme %3 Konsantre
Ortam Dezenfeksiyonunda Püskürtme %5 Konsantre
Gıda İşleme Tesislerinde Püskürtme %4 Konsantre

Gıda Üretim ve İşletme Alanlarında Gıda Hijyen ve Güvenliğinin Anahtarı

 • Üretim alanlarında ve boru hatlarında oluşan biyofilm tabakasını giderir ve sürekli kullanımda tekrar oluşmasını engeller.
 • Küf, maya, mantar, bakteri başta olmak üzere gıda güvenliği eden bütün mikroorganizmaları etkin bir şekilde yok eder.
 • Kirli materyallerde organik yükü parçalayarak giderir, ön temizliğe yardımcı olur.
 • Hava yolu ile uygulanarak işletmenin tüm noktalarına ulaşır ve dezenfeksiyonu sağlar.
 • CIP sisteminde asit ve alkali kimyasalların yerine kullanılır.
 • Gıda ile temas eden yüzeylerde güvenle uygulanır, yüzey ve gıda üzerinde kalıntı bırakmaz.

Bu ürün bir ilaç değildir. KORUYUCU ÜRÜN OLARAK tavsiye edilir.