logo

BİO-ZEN-F Açık Yara ve Şap Dezenfektanı

Şap tedavisinde yardımcı tedavi ürünü olarak kullanılmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretim yerlerinde, kanatlı hayvan üretim yerlerinde, et satış merkezlerinde, et mamulleri üretim yerlerinde, hayvan beslenme ve barınma merkezlerinde, balık üretim tesislerinde, mezbahanelerde, veteriner ve hayvan barınaklarında, çöp odaları ve çöp konteynırlarında, BİO-ZEN-F bulaşıcı mikroorganizmalara karşı etkili olup, bakterisit, virüsit, fungusit, sporisit gibi bir çok virüsten korunmaya yardımcıdır. Şap tedavisinde kullanım şekli, şaplı ahırlarda püskürtme yöntemi ile günde 3 defa, hayvanlarda ise ağız, ayak, bacak ve sırt bölgesine püskürtme yöntemiyle uygulanır.

BİO-ZEN-F Açık Yara ve Şap Dezenfektanının Teknik Özellikleri

 • Yeni nesil ekolojik dezenfektandır.
 • Bakteri, virüs, mantar, amip, alg ve bakteri sporları üzerinde etkilidir.
 • Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar.
 • Biyolojik olarak yıkımlanır, %99.99 oranında su ve oksijene ayrışır.
 • Kalıntı bırakmaz. Güvenle kullanılır.
 • Tatsız, kokusuz ve renksizdir.
 • +95C’ye kadar olan sıcaklıklarda etkinliğini korur.
 • Geniş pH aralığında çalışır.
 • Biyofilm tabakası üzerinde etkilidir.
 • ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 kalite yönetim sistemi doğrultusunda üretilmektedir.
 • El-sırt pompası, pülverizatör, otomatik dozajlama pompası vb. ekipmanlarda kullanıma uygundur.
 • Test stripleri ile anında Bio-Zen-F ölçümü yapılabilir.

Şap hastalığında koruyucu yan ürün olarak kullanılmaktadır. İlaç özelliği yoktur. Şap hastalığının bulunduğu her türlü sahada püskürtme yöntemiyle kullanılmaktadır. Şap hastalığına ve aşısı yapılan hayvanların sırtlarına, ayaklarına, bacaklarına, ağız ve dil bölgesine günde 3 defa püskürtme yöntemiyle kullanılan BİO-ZEN-F iki günlük bir uygulama yapıldıktan sonra yardımcı ürün ve tedavisini tamamlamış olur. Ayrıca küçük baş hayvanlarda yün kırkımı sonrasında hayvanın gözleri hariç bütün vücuduna püskürtme yapılırsa kene yapışmasını engeller. Boş ahırlarda kullanıldığı zaman zararlı mikrop ve kokuları engeller. Üremesini önler. Süt sağım ünitelerinde ve ekipmanlarında daldırma yöntemiyle tam bir sterilizasyon sağlar.

BİO-ZEN-F uygulaması sırasında yeni bulaşmaları önlemeye yönelik bütün hijyenik tedbirler alınmalıdır.
HAMMADDE MİKTAR - ORAN
Hidrojen Peroksit 140 ml
Colloid Gümüş 0.50 ml
Gümüş Nitrat 0.028 ml
Renk Şeffaf
Koku Yoktur
UYGULAMA ALANI UYGULAMA ŞEKLİ UYGULAMA DOZU
Boş Ahırlarda Püskürtme %2 Konsantre
Dolu Ahırlarda Püskürtme %2.5 Konsantre
Küçük Baş Hayvanlarda Püskürtme %3 Konsantre
Sağım Makinalarında Daldırma %5 Konsantre
Hayvanların İçme Suyunda Boşaltma %1 Konsantre
Şap Görülen Ahırlarda Ağız ve Dil, Bacak ve Göğüslerine Püskürtme Hazır Ürün
Kanatlılarda Kümes Suyuna Dozaj %2 Konsantre

Bu ürün bir ilaç değildir. KORUYUCU ÜRÜN OLARAK tavsiye edilir.