logo

BİO-ZEN-F Genital Dezenfektan

BİO-ZEN-F dezenfektan uterusta arta kalmış plasenta parçaları ve doku artıklarının otolizini hızlandırıcı ve bu suretle, eksudatın kısa sürede temizlenmesini kolaylaştırıcı etkinlikleri de mevcuttur.

BİO-ZEN-F dezenfektan uterus ortamında kaldığı sürece antiseptik etkide yaratır. Doğum sırasında ve doğum sonrasındaki buluşmalardan kaynaklanabilecek enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur; enfekte içeriğin korunmasını önleyebilir. Yardımcı maddeler, etkin maddelerle etkileşime girmez, uterus mukozasını irkiltmez doğal yolla tamamen parçalanır, kalıntı bırakmaz ve hiçbir sistemik etki yaratmaz. Uterus ortamında kalır ureaz enzimleri tarafından tam olarak hidrolitik parçalanmaya uğrar, hiçbir kalıntı bırakmaz.

BİO-ZEN-F dezenfektan uterus içi ortamında su çeker, kararlı bir şekilde çözünerek dağılır. Taşıdığı antibakteriyellerin birkaç saat içinde uterus içeriğine ve mukoza yüzeylerine homojen bir şekilde dağılmasını ve uterus ortamında daha uzun süre kalmasını sağlar. Bu esnada, uterus içeriğinin pH’sını da tamponlayarak antibakteriyellerin etkinliğinin yüksek seviyede ve aralıksız devamına yardımcı olur.

BİO-ZEN-F Genital Dezenfektanının Teknik Özellikleri

  • Yeni nesil ekolojik dezenfektandır.
  • Bakteri, virüs, mantar, amip, alg ve bakteri sporları üzerinde etkilidir.
  • Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar.
  • Biyolojik olarak yıkımlanır, %99.99 oranında su ve oksijene ayrışır.
  • Kalıntı bırakmaz. Güvenle kullanılır.
  • Tatsız, kokusuz ve renksizdir.
  • +95C’ye kadar olan sıcaklıklarda etkinliğini korur.
  • Geniş pH aralığında çalışır.
  • Biyofilm tabakası üzerinde etkilidir.
  • ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 kalite yönetim sistemi doğrultusunda üretilmektedir.

BİO-ZEN-F uterus içi dezenfektan, büyükbaş, küçükbaş ve kısraklarda tohumlama öncesinde ve doğum sonrası dönemlerde duyarlı patojen mikroorganizmalarla bulaşmadan kaynaklanan uterus enfeksiyonlarının önlenmesi ve sağaltımı amacı ile kullanılır.

Doğum sonrası dönemde ortaya çıkan akut ve kronik endometritislerle savaşır. Uterusta oluşan iltihaplı enfeksiyonları 24 saatte akıntı haline dönüştürerek atar. Uterus çevresinde oluşan sert dokuyu organik gliserinle yumuşatarak söker atar.

BİO-ZEN-F uygulaması sırasında yeni bulaşmaları önlemeye yönelik bütün hijyenik tedbirler alınmalıdır.
BİO-ZEN-F elle veya preparat yardımı ile uterus içine bırakılmak sureti ile uygulanır. Büyük baş ve kısraklarda ilk tedavi dozu 50cc dir. Gerekli görüldüğünde 24 saat aralıkla aynı doz tekrarlanabilir.
HAMMADDE MİKTAR - ORAN
Hidrojen Peroksit 100 ml / 250 ml
Colloid Gümüş 0.075 ml
Oksijenli Su 90 ml
Flumetrin %0.05 ml
Organik Gliserin %0.050 ml

Bu ürün bir ilaç değildir. KORUYUCU ÜRÜN OLARAK tavsiye edilir.