logo

BİO-ZEN-F Gıda ve İçme Suyu Dezenfektanı

ÜRETEN TÜRKİYE’NİN KORUMA KALKANI

Gıda güvenliği 5179 sayılı yasada “gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her düzeyde türlü zararların bertaraf edilmesi için alanında tedbirler bütünü” olarak; Gıda hijyeni “gıda maddelerinin sağlıklı olması için alınması gereken tüm tedbirler” şeklinde tanımlanmaktadır.

Gıdaların güvenilir ve tüketime uygun olması beklenir. Gıda kaynaklı hastalıklar sağlık sorunlarının yanı sıra ekonomik kayıplar, turizm, kültürel kaynaşma ve benzeri sosyo-ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

BİO-ZEN-F Gıda ve İçme Suyu Dezenfektanının Teknik Özellikleri

 • Yeni nesil ekolojik dezenfektandır.
 • Bakteri, virüs, mantar, amip, alg ve bakteri sporları üzerinde etkilidir.
 • Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar.
 • Biyolojik olarak yıkımlanır, %99.99 oranında su ve oksijene ayrışır.
 • Kalıntı bırakmaz. Güvenle kullanılır.
 • Tatsız, kokusuz ve renksizdir.
 • +95C’ye kadar olan sıcaklıklarda etkinliğini korur.
 • Geniş pH aralığında çalışır.
 • Biyofilm tabakası üzerinde etkilidir.
 • ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 kalite yönetim sistemi doğrultusunda üretilmektedir.
 • El-sırt pompası, pülverizatör, otomatik dozajlama pompası vb. ekipmanlarda kullanıma uygundur.
 • Test stripleri ile anında Bio-Zen-F ölçümü yapılabilir.
UYGULAMA ALANI UYGULAMA ŞEKLİ UYGULAMA DOZU
Boru ve Hortumlarda biyofilm tabakasının giderilmesi Bio-Zen-F'li su boruları içerisinde 6-24 saat bekletilir, sonra tahliye edilir. % 1-2
Alet, Ekipman Dezenfeksiyonu Daldırma suyunda 5-10 dakika bekletilir. % 0.5-1
Yer, yüzey dezenfeksiyonu Püskürtme veya paspaslama yöntemi ile uygulama yapılır % 1-2
Hava Dezenfeksiyonu El veya sırt ULV cihazı ile uygulanır. 1000 - 2000 ppm
Ayak Paspasında Ayak Paspasına hazırlanan solüsyon uygulanır. % 2
CIP sistemi Sirkülasyonu sağlanır ve sonrasında tahliye edilir. 500 - 1000 ppm
İçme Suyu Depoları Sürekli Kullanım 1 TON / 50cc
Artezyen ve Kuyular Sürekli Kullanım 1 TON / 50cc

Gıda Üretim ve İşletme Alanlarında Gıda Hijyen ve Güvenliğinin Anahtarı

 • Üretim alanlarında ve boru hatlarında oluşan biyofilm tabakasını giderir ve sürekli kullanımda tekrar oluşmasını engeller.
 • Küf, maya, mantar, bakteri başta olmak üzere gıda güvenliği eden bütün mikroorganizmaları etkin bir şekilde yok eder.
 • Kirli materyallerde organik yükü parçalayarak giderir, ön temizliğe yardımcı olur.
 • Hava yolu ile uygulanarak işletmenin tüm noktalarına ulaşır ve dezenfeksiyonu sağlar.
 • CIP sisteminde asit ve alkali kimyasalların yerine kullanılır.
 • Gıda ile temas eden yüzeylerde güvenle uygulanır, yüzey ve gıda üzerinde kalıntı bırakmaz.

Biyofilm ve gıda hijyeni yönünden önemi.

“Çiftlikten masaya gıda güvenliği” prensipleri uygulanırken; elde edilen sağlıklı hammaddenin, gıda işletmesinde meydana gelen biyofilm bakterileri ile bulaşmasının raf ömrünü kısaltacağı ve bunun yanı sıra içerdiği gıda patojenleri ile büyük halk sağlığı riski oluşturacağı bildirilmiştir. (Wong ve Rabotski, 1993; Wong. 1994)

Bir yüzeye tutunmuş birçok bakterinin sağladıkları mükoz yapı içerisinde bir araya gelmesiyle oluşan “mikroplar şehri”, mikroorganizmalar için besin ve barınma kaynağı olan canlı ve kompleks bir tabaka.

Ambalaj Şekli 1 LT, 5LT, 20LT