logo

BİO-ZEN-F Ekolojik Yer ve Yüzey Dezenfektanı

KULLANIM ALANLARI

AVM'lerde, Toplu Taşıma Araçlarında, Havaalanlarında, Otellerde, Tren ve Tren Garlarında, Okullarda, Kantin ve Yemekhanelerde, Dershanelerde, Otellerde, Lokantalarda, Saunalarda, Spor Salonlarında, Gıda Üretimi ve Paketlemesi yapan yerlerde rahatlıkla kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ
1 LT 5 LT 20 LT

BİO-ZEN-F Ekolojik Yer ve Yüzey Dezenfektanının Teknik Özellikleri

 • Yeni nesil ekolojik dezenfektandır.
 • Bakteri, virüs, mantar, amip, alg ve bakteri sporları üzerinde etkilidir.
 • Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar.
 • Biyolojik olarak yıkımlanır, %99.99 oranında su ve oksijene ayrışır.
 • Kalıntı bırakmaz. Güvenle kullanılır.
 • Tatsız, kokusuz ve renksizdir.
 • +95C’ye kadar olan sıcaklıklarda etkinliğini korur.
 • Geniş pH aralığında çalışır.
 • Biyofilm tabakası üzerinde etkilidir.
 • ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 kalite yönetim sistemi doğrultusunda üretilmektedir.
 • El-sırt pompası, pülverizatör, otomatik dozajlama pompası vb. ekipmanlarda kullanıma uygundur.
 • Test stripleri ile anında Bio-Zen-F ölçümü yapılabilir.

BİO-ZEN-F Hastane Dezenfektanı

Hastaneler, poliklinikler, operasyon ve ameliyathane yer ve duvarları, muayene odaları, pansuman arabaları, diyaliz odaları, laboratuvarlar, hemodiyaliz merkezleri, diş tedavi merkezlerinde, diş muayenehanelerinde, ambulanslarda, sedye ve hastan nakil sedyelerinde, alışveriş merkezlerinde, okullarda, çöp odaları ve konteynırlarında rahatlıkla kullanılabilir. BİO-ZEN-F genellikle hastane ve sağlık sektöründe yer ve yüzey hijyeninin temin edilebilmesini, bu sayede hastanede kontaminasyon riskini minimuma indirmeyi başarmıştır.

BİO-ZEN-F Dezenfektanın Hastanelerdeki Özelliği

Hastalıkların en yaygın olduğu yerler hastaneler olduğundan, patojenlerin geçişi açısından ideal ortamların başında gelmektedir. Hastaların değişik sağlık mensupları ve ziyareçilerle temas halinde olmalarından, ameliyathanelerden, temas ettiğiniz tüm yüzeylerdeki hijyen eksikliğinden kaynaklanan hastane enfeksiyonları, hem hastane hem de hasta açısından büyük mali ve hatta zaman zamanda hayati kayıplara yol açmaktadır. Günümüzde hastaneye yatan her on hastadan birinde hastane enfeksiyonu görülmekte ve uygun hijyen ürünleri ve sistemleri kullanılarak rahatlıkla kontrol altına alınabilecek bu enfeksiyonlar sebebiyle, her yıl yaklaşık 60.000 kişi hayatını kaybetmektedir. Sağlık kurumları, kreşler ve bakım evleri gibi hijyenin hayati önem taşıdığı bütün mekanlar da, enfeksiyon riskini minimuma indirmek ve hijyen problemlerinden oluşacak maddi ve hayati kayıpları önlemek için Bles Medicine and Medikal geliştirdiği özel ürün BİO-ZEN-F ile yüzey hijyeninin temin edilebilmesi, bu sayede hastanede kontaminasyon riskini minimuma indirmeyi başarmıştır.

BİO-ZEN-F ile Okulların Dezenfeksiyonu

Okulda çocuklar gruplar halinde bir arada bulundukları için bulaşıcı hastalıkların görülme ve yayılma hızlarında artma görülebileceği gibi öte yandan bir arada bulunmaları nedeniyle aşılama ve benzeri gibi koruyucu önlemlerin uygulamaları da kolaylaşmıştır. Küçük çocukları kısa sürede etkisi altına alan domuz gribi, çocukların bulunduğu ortamlarda hızla yayılıyor. Okullar, çocukların en çok bulunduğu mekanlardır. Bu mekanların dezenfekte ve sterilizasyonunun yapılması gerekiyor.

Bio-Zen-F ile berrak, temiz, kokusuz, mikroplardan uzak sağlıklı yüzeylere kavuşun

Ambalaj Şekli 1 LT, 5LT, 20LT